Muzeum na dlažbětisková zpráva ze dne: 10. 9. 2016

Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem. . . a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 10. září až do 1. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali.

Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.

Každou sobotu bude v 15. 00 v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehrána divadelní mikrohra na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SPUŠ Helenín a v 15. 30 bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková.

Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:

10. 9. Příběh středověký:

O strašlivém přepadání a právu spravedlivém

17. 9. Příběh renesanční:

Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy

24. 9. Příběh barokní:

Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána

1. 10. Příběh z věku páry:

Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

Příležitost zhlédnout originální adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou a odehraje se pouze jednou!

Mgr. Silvie Čermáková