Na Slováckutisková zpráva ze dne: 7. 2. 2019

V únoru otevřeme výstavu bzenecké malířky Lenky Jurečkové (t. č. žijící v Praze). Její volná tvorba (oleje, akryly, monotypy, akvarely a kresby) čerpá inspiraci v živé tradici folklorního dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí. Na jejích obrazech TAK ožívají lidové tance (kyjovské skočné, horňácké sedlácké, strážnické danaje, podlužácké verbuňky, dolňácké sedlcké, kopaničárské čardáše, tance z Luhačovického Zálesí či myjavské karičky) i další folklorní akce, například vlčnovská či skoronická jízda králů, fašančáři ze Strání, z Komně a z Bystřice pod Lopeníkem atd.

K folklóru má autorka bytostný vztah vycházející z bohatých vlastních prožitků. Vlastní niterně prožité a vstřebané podněty přetváří s noblesní poezií, lyrickým akcentem a s dynamickou expresivní reflexí s různou mírou stylizace do barevně i kompozičně efektních, ale nikoli popisných vizí, které ctí charakter jednotlivých regionů. V poslední době se její rukopis přibližuje i abstraktnímu podání a navazuje tak na mistrovskou a stále nepřekonanou tvorbu V. Vaculky a V. Vašíčka. Figurální motivy na obrazech často výrazně doplňují motivy krajinné – vinohrady, pole, stromořadí, mlýny, kostely, kapličky a krajina se často objevuje i jako hlavní téma. I zde hraje významnou roli barva, ozvláštňující a charakterizující krajinu podle ročního období a denního světla. Nemá ovšem funkci popisnou, spíš navozuje pocit, prožitek a má i dramatizující roli. Krajiny Lenky Jurečkové mají prostě folklorní duši…

Lenka doposud připravila více než čtyřicet autorských výstav u nás i v zahraničí, její kresby a reprodukce zdobí přebaly zvukových nosičů řady moravských folklorních souborů a muzik i propagační materiály folklorních festivalů a slavností. Česká televize ji věnovala jeden z dílů Folkloriky a svoji tvorbu představila i v televizi Noe. Výstava Lenky Jurečkové bude zahájena ve čtvrtek 7. února a skončí v neděli 7. dubna 2019.

Pavel Bezděčka