Nová kniha z muzejní produkcetisková zpráva ze dne: 20. 5. 2022

V pátek 20. května 2022 vydalo Muzeum Vysočiny Jihlava novou publikaci, a sice česko-ukrajinskou knížku Bajky a pohádky z lesů a luk / Байки та казки лісів і лугів.

Autorem textu a ilustrací je zaměstnanec muzea, kurátor zoologických sbírek, Pavel Bezděčka. Texty do ukrajinštiny přeložila Ksenija A. Zaščepkina, strojní inženýrka žijící již dlouho na Vysočině. Oba dva vytvořili toto dílo bez nároků na honoráře – jako gesto pomoci ukrajinským mámám a dětem, které musely utéci před vraždícími ruskými okupanty.

Knížka vznikla neuvěřitelně rychle, po pouhých 63 dnech od první autorovy myšlenky, protože rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc. Text je tedy dvojjazyčný, zrcadlově uspořádaný, aby se děti obou národů mohly učit druhý jazyk, když budou chtít.

Velké poděkování patří Statutárnímu městu Jihlava, Kraji Vysočina a řediteli Muzea Vysočiny Jihlava za finanční zajištění tisku.

Věříme, že knížka, která bude nyní distribuovaná bezplatně do záchranných center, škol a nemocnic přinese mnoho radosti ukrajinským dětem, které své oblíbené knížky a hračky musely nechat doma.

Pavel Bezděčka