Nové betlémy pro muzejní sbírku v Třeštitisková zpráva ze dne: 4. 5. 2017

Historické betlémy, jak papírové, tak i dřevěné tvoří podstatnou a velmi významnou část sbírkového fondu třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Město Třešť je svou betlémskou tradicí proslulé. Muzejní betlémy vystavované ve stálé expozici jsou již řadu let jedním ze zastavení na tzv. betlémské cestě, která byla nedávno zapsaná na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tvorba současných autorů je ve sbírkovém fondu muzea zastoupena velmi skromně. Proto nákupní komise jihlavského muzea schválila nákup betlémů od dvou autorů.

Stolní betlém Evžena Hamtáka

Stolní betlém současného řezbáře Evžena Hamtáka je vytvořen z přírodního, nebarveného lipového dřeva. Betlém obsahuje jednu stavbu – zbořeniště a soubor figurek – sv. Rodinu, tříkrálový průvod, anděla, pastýře, muzikanty a darovníky, celkem 12 figurek lidských postav a 12 figurek zvířat (ovečky, vůl a osel). Autor reprezentuje současnou generaci třešťských řezbářů betlémových a šachových figurek. Jeho tvorba má nezaměnitelný a velmi osobitý rukopis.

Autorský betlém Josefa Bílého

Betlém Josefa Bílého je taktéž z přírodního dřeva. Je dokladem současné tvorby, ale autor se již několik let vyřezávání nevěnuje. Josef Bílý začat tvořit v roce 1946 a dodnes zhotovil asi 10 autorských betlémů a namaloval přibližně 22 lončoftů k betlémům. Betlém obsahuje 40 figurek lidí (sv. Rodina, tříkrálový průvod, darovníci) a dalších 40 figurek a doplňků (ovce, stromy). Součástí tohoto celku je i historické zbořeniště, které je dílem autora Antonína Roháčka.

Práce obou autorů je kvalitní a dokazuje, že betlémářství v Třešti je stále živou tradicí. Oba betlémy tvoří naprosto funkční celek, který je možné využít při krátkodobých výstavách, příp. zařadit do expozic.

Mgr. Milina Matulová