Nové téma pro fotografickou soutěžtisková zpráva ze dne: 2. 1. 2019

V tomto roce se uskuteční již 16. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Za uplynulých 15 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3475 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři minulý rok na téma Květy, listy plody aneb všímáme si detailů.

Pro 16. ročník, a tedy rok 2019, jsme zvolili téma: Solitéry – paměť krajiny.

Solitéry, a to nejen osamocené stromy, ale i křížky, kapličky, smírčí kameny a osamělé skály jsou nedílnou součástí, ba typickou charakteristikou naší krajiny. Velmi často se nacházejí na hranicích bývalých pozemků a panství, v místech dávného osídlení či v místech historicky památných. Jsou tedy významné nejen z hlediska krajinotvorného, ale jsou i důležitou součástí paměti krajiny.

Tož foťte, přátelé. Hledejte ta harmonická místa charakterizující naši krajinu. Hledejte ty krajinné majáky, umožňující orientaci v místě i v historii, poskytující místo k odpočinku, meditacím či snění. Foťte a přijďte se pochlubit svými „úlovky“.

Poznámka bokem: slovo solitér (solitéra) má více významů. Krom jiného patří i do slovníku klenotníků, pro které je solitér perfektně vybroušený diamant. Věřím, že za rok se budeme kochat vašimi perfektně „vybroušenými“ fotografiemi.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum. ji. cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace.

Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2019.

Pavel Bezděčka