OMNIA CRYSTALLOGRAPHICAtisková zpráva ze dne: 1. 4. 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje na druhé čtvrtletí tohoto roku, do výstavního prostoru Arkády, výstavu maleb a kreseb s názvem Omnia crystallographica.

Autor výstavy, brněnský malíř a grafik Josef Bubeník (*1965), dvacet let pracoval v brněnském divadle, kde navrhoval a sázel divadelní programy, plakáty, knihy a další tiskoviny, v současné době učí v přípravných výtvarných kurzech mladé adepty na studium na SŠ a VŠ, vede kurzy pro dospělé ale i výukové programy pro školy v Moravské galerii apod.

K výstavě nám autor sdělil následující: „Malba je pro mne transformativní proces, do kterého se promítají stopová množství prožitků minulých a suma poznání momentálního stavu. Malba, stejně jako svět kolem, jako naše životy, naše skutky, naše rozhodnutí, naše úspěchy, prohry i chyby, to vše musí mít vždy několik společných principů, jinak je o ničem. Malba jako vše ostatní. I přesto, že existují výpočty ideálních řezů, i přesto, že se odvozují od matematicky spočítaných a narýsovaných spirál, platí pro ně to, co pro ostatní tvorbu: její přirozenost musí být cítěná, spontánně vypozorovatelná a čistá, nespekulativní. Cit a empatie jsou více než výpočty. V životě, jako v malbě, jako v tvorbě obecně.“

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 17 hodin, úvodní slovo bude mít Jan Dočekal. Výstava bude přístupná od 8. dubna do 30. června 2022.

Pavel Bezděčka