Oživlá keramikatisková zpráva ze dne: 25. 6. 2021

Výstava s názvem Oživlá keramika, která bude k vidění od 25. června do 10. září, představí dva autory – Boženku Herzovou a Zdeňka Hynka. Spojuje je nedaleký Batelov a skutečnost, že se oba věnují koníčku, který je naplňuje.

Boženka Herzová našla zálibu v keramice, stala se její velkou vášní. Začínala v batelovském keramickém kroužku, do kterého chodí i další místní ženy. Většinu svých výtvorů rozdá jako dárky. Tvorbě keramických výrobků se v současnosti už věnuje vážněji, zakoupila si vypalovací pec, a tak může tvořit i doma. Přesto však doufá, že činnost kroužku se znovu obnoví i kvůli příjemnému setkávání a výměně zkušeností.

Zdeněk Hynek miluje fotografování a psaní knih. Procestoval řadu zemí světa a pořizoval přitom fotografie pro katalogy cestovních kanceláří. Později se začal věnovat dějinám Batelova, odkud pochází. Zajímá se o historické fotografie, shromažďuje pověsti, píše básně. Na výstavě vám představíme některé z publikací, které vydal vlastním nákladem. Jedná se o básnické sbírky či pověsti z Batelova a okolí.

Mgr. Milina Matulová