Pěšáci umění v Telčitisková zpráva ze dne: 5. 4. 2023

Na výstavě Pěšáci umění, která se uskuteční v Telči, v pobočce Muzea vysočiny Jihlava ve Špitální ulici čp. 44, a to ve dnech 6. dubna až 7. května 2023, představí svá výtvarná díla dva známí regionální umělci.

Návštěvníci se mohou pokochat obrazy Petra Mirčeva, malíře, který maluje podle přírody a svých dojmů. Nesnaží se o nic zvláštního. Hledá zapomenuté pohledy na přírodu, na obyčejné a staré věci. Chce svými obrazy rozdávat radost a potěšení, chce dát divákovi impuls k přemýšlení o jeho postavení ve vnitřním i vnějším světě.

Neméně zajímavé a krásné kovové sochy představí David Habermann, umělecký kovář, který pracuje v kovárně na samotě Klátovec nedaleko Telče, kde se věnuje řemeslu už jako třetí generace uměleckých kovářů. Každé jeho dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních návrhů a je zpracováno ručním kováním.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 5. března 2023 v 17 hodin.

Pavel Bezděčka, Helena Gycová Benešová