Photographia Natura – téma pro rok 2021tisková zpráva ze dne: 14. 1. 2021

V tomto roce se uskuteční již 18. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Letošní soutěž se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, Mgr. Romana Fabeše. Za uplynulých 17 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3770 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři v roce 2018 na téma Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů.

Pro 18. ročník, a tedy rok 2021, jsme zvolili téma: Atmosférické jevy. V souvislosti se změnami klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů v různých koutech světa je možné konstatovat, že množství a pestrost pozorovaných atmosférických (meteorologických) jevů se zvyšuje a atmosférické jevy se stávají častým a oblíbeným tématem většiny fotografů. Do široké škály těchto jevů můžeme zařadit mraky, inverze, mlhy, blesky, červánky, duhu, polární záři a zejména halové jevy.

Hodnotit se bude kromě kvality fotografie i mimořádnost, výjimečnost či zajímavost atmosférického jevu. Zvláštní cenu ředitele získá snímek s nejvíce originálním obsahem, případně názvem, nejlépe obé dohromady. Tož foťte, přátelé. Vyrážejte se svými aparáty za svítání, soumraku i v noci, za bouřky či třeskutého mrazu. Hledejte i ve svých fotoarchivech a přijďte se pochlubit svými „úlovky“.

A nezapomeňte na základní pravidlo, že všechny snímky musí být pořízeny na území České republiky.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum. ji. cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace.

Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2021.

Pavel Bezděčka