Pocity v krajinětisková zpráva ze dne: 8. 3. 2022

V Kavárně Muzeum bude od 8. března k vidění výstava obrazů jihlavské výtvarnice Evy Rodové pod názvem Pocity v krajině.

Eva Rodová maluje od malička – dětství prožila s pastelkou v ruce, kterou občas nahradily kostičky lega. Od té doby se změnilo jen málo. Pastelky a voskovky vystřídaly štětce a barvy a místo lega se věnuje architektuře. Umění je pro ni především o nekonečném hledání sebe sama a o snaze porozumět světu kolem nás.

O své tvorbě Eva říká: „Světlo a čas. Dvě zásadní substance mojí tvorby. Výstava by měla představit olejomalby zachycující krajinu, která se plynule proměňuje dle ročních období, zároveň se neustále mění dle aktuálního počasí, denní doby, ale především na základě pozorovatele a jeho osobních pocitů a vztahu ke krajině, ve které se pohybuje. Fascinuje mě světlo a jeho schopnost měnit lidské emoce. Krajinu proto nechci zachycovat otrocky, ale moje obrazy zároveň vyjadřují mé pocity, názory, sny i zranění, vztek, svobodu, radost i bolest.“

O tom, kam se posunula tvorba Evy Rodové od její předchozí výstavy v Kavárně Muzeum v roce 2017, se můžete přijít přesvědčit až do 18. dubna.

Mgr. Ludmila Moržolová