Poznej a chraň přírodu Vysočinytisková zpráva ze dne: 2. 5. 2019

V letošním školním roce připravili pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Vysočiny Jihlava novou korespondenční soutěž nazvanou „Poznej a chraň přírodu Vysočiny!“ zaměřenou na přírodu našeho kraje a její ochranu.

Přihlásit se může kdokoli, kdo je žákem druhého stupně základní školy nebo studentem nižšího ročníku víceletého gymnázia, soutěžit mohou jednotlivci i týmy. V rámci soutěže účastníci vyhledávají odpovědi na otázky a plní úkoly z různých oblastí přírodních věd, a to nejen s pomocí odborné literatury, ale i přímo v přírodě.

Zadání je možné stáhnout z webových stránek Muzea Vysočiny Jihlava (http://muzeum. ji. cz/) případně vyžádat na pokladně muzea. Připojit se k soutěži je možné kdykoli, řešení s uvedeným kontaktem na řešitele je třeba poslat e-mailem, poštou nebo doručit osobně do Muzea Vysočiny Jihlava do 13. října 2019.

RNDr. Klára Bezděčková, Ph. D.