Prázdniny v Muzeu Vysočiny Jihlavatisková zpráva ze dne: 1. 7. 2020

Prázdniny v Muzeu Vysočiny Jihlava Rada Kraje Vysočina schválila plošnou úpravu vstupného do všech stálých expozic a na výstavy ve svých sbírkotvorných organizacích na období od 1. července do 30. září. Veřejnost bude za plné vstupné ve výši 20 Kč moci navštívit nejen jihlavské, třešťské muzeum, ale i hrad Roštejn. Tyto expozice a výstavy od 1. července bezplatně zhlédnou děti, žáci, studenti a handicapovaní. Cena vstupného je upravena i s ohledem na skutečnost, že Kraj Vysočina si v letošním roce připomíná 20 let od svého založení.

Také v letošním roce bude mít jihlavské muzeum v době letních prázdnin otevřeno po celý týden. I v pondělí si tedy návštěvníci budou moci prohlédnout stálé expozice jihlavského muzea a právě probíhající výstavy:

– Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii

výstava představuje výsledky archeologických výzkumů na Jihlavsku v uplynulých třiceti letech

– „75“ fotograf Antonín Chloupek

průřez celoživotní tvorbou v autorově jubilejním roce, výstava končí 2. srpna

– 100 let skautingu v Jihlavě

připomínka výročí založení jihlavského střediska organizace rozšířené po celém světě

– Dopravní prostředky – z místa na místo v balíčku karet

letní cestovatelská výstava připravená ve spolupráci s Clubem sběratelů hracích karet

– Jiří Brodina – obrazy

od 6. srpna budou v prostoru muzejních arkád k vidění obrazy Jiřího Brodiny, návštěvníci se mohou těšit na svět něhy, ticha a pastelových barev

Změna v otevírací době se týká pouze Jihlavy – OTEVÍRACÍ DOBA POBOČEK ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN.

Dana Oberreiterová