Přírodovědné výpravy do muzeatisková zpráva ze dne: 2. 5. 2019

V současné době připravují zoologové z jihlavského muzea nový program pro školy nazvaný „Přírodovědné výpravy do muzea“. Sestává ze čtyř podprogramů. „Co jsme se dozvěděli od mamutů“, je věnován poslední době ledové a její souvislosti s faunou rašelinišť. O lesích Českomoravské vrchoviny a jejich obyvatelích pojednává program „Dnes je na programu les“. Otevřenou krajinu a nelesní živočichy přibližuje podprogram „Kam chodí slunce“. A poslední z nich „Svět zvaný voda“ je zaměřen na vodní zvířenu.

Všechny podprogramy probíhají v muzejních expozicích a jsou na sobě nezávislé. Každý podprogram má varianty pro žáky škol mateřských, základních i středních a trvá něco málo přes tři vyučovací hodiny (předem lze domluvit i jinou délku). Jednotlivé podprogramy začínají stručným nástinem zvoleného tématu formou pohádky pro mladší děti, či prezentace pro starší účastníky a poté navazuje plnění úkolů přímo v expozici, která se daným tématem zabývá.

V tomto školním roce lze objednat podprogramy „Co jsme se dozvěděli od mamutů“ a „Dnes je na programu les“. Po letních prázdninách do naší nabídky přibydou i zbývající dva podprogramy.

RNDr. Klára Bezděčková, Ph. D.