Projekt Kampanologické památky Vysočinytisková zpráva ze dne: 3. 5. 2018

Jihlavské muzeum je od roku 2018 nositelem projektu „Kampanologické památky Vysočiny“. Projekt bude řešen v letech 2018–2022 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, jeho náklady (asi 5,2 mil. Kč) plně pokrývá příspěvek Ministerstva kultury z programu Národní a kulturní identity (NAKI II).

Smyslem projektu je důsledně mezioborová dokumentace a průzkum zvonů, zvonových cimbálů a zvonových stanovišť na Vysočině; detailní mapování proběhne v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

Předmětem výzkumu budou i zvony v muzejních sbírkách a zlomky zvonů z archeologických nálezů. Zvony budou posuzovány z hlediska historického, uměleckého, památkové ochrany, materiálového složení, hudebně-zvukového atd.

Výstupy projektu budou jak odborné (metodické postupy pro dokumentaci, provoz a ochranu zvonů, vystoupení na konferencích, odborné texty atd. ), tak i popularizační (přednášky, výstava s katalogem). Odborníkům i široké veřejnosti bude určena interaktivní mapa zvonů a zvonových stanovišť a knižní publikace.

RNDr. Karel Malý, Ph. D.