Průvodce 4U na hradě Roštejntisková zpráva ze dne: 21. 4. 2016

Se začátkem nové turistické sezóny mají návštěvníci hradu Roštejn možnost nově využít služby moderního elektronického průvodce. Po Muzeích Vysočiny Pelhřimov a Třebíč se tak hrad Roštejn stává dalším místem v kraji, kde bude systém Průvodce4U fungovat. Princip Průvodce4U je založen na jednoduché myšlence – jako svého multimediálního průvodce využije návštěvník svůj mobilní telefon či tablet, následně získá ucelené informace v textové, obrazové či audio podobě.

Na Roštejně bude průvodce využíván návštěvníky jako zdroj „doplňkových informací“, které z časových důvodů nemůže předat průvodce při výkladu, a pak zejména cizojazyčnými návštěvníky. V tuto chvíli je obsah dostupný v češtině, angličtině, němčině a mandarínské čínštině; na základě přístupu v bezplatné bezdrátové internetové síti přímo v prostorách hradu je služba prakticky bez omezení. Celý systém je spravován přímo pracovníky Muzea Vysočiny Jihlava, obsah bude tedy průběžně aktualizován a doplňován dle zájmu návštěvníků.

Přístup k obsahu je pak zajištěn pomocí několika způsobů – buď pomocí NFC technologie (po přiblížení telefonu k NFC čipu), po instalaci aplikace „Průvodce4U_Vysočina“ nebo po „vyfocení“ QR kódu.

RNDr. Karel Malý, Ph. D. ,

Ing. Václav Jáchim