První příměstský tábor 2016 – PŘÍBĚH KNIHYtisková zpráva ze dne: 21. 4. 2016

Tábor nabízíme v jednom turnusu.

Je určen pro děti od 8 do 12let.

Kapacita: 15 dětí

Termín: 1. 8. – 5. 8. 2016

První příměstský tábor je pro Muzeum Vysočiny Jihlava především vstupem na zatím neznámé území. A také do jisté míry experimentem, který má ověřit, co dalšího vedle již zavedeného systému přednášek a muzejních programů, jichž je k dispozici již 33 a další se připravují, může nabídnout naše instituce v oblasti edukace, tedy výchovy a vzdělávání. Z pozice muzejního pedagoga ji chápu jako výzvu. Formát příměstského tábora znamená, že muzejní edukace zde může využít nových herních prostředků, a přesto směřovat stále ke svému cíli. Za pět dní strávených s muzeem by se děti měly bavit, ale zároveň získávat nová poznání, vědomosti, zkušenosti.

Výzvou je tento pilotní turnus také vzhledem k omezeným možnostem co do personálního obsazení pozice muzejního pedagoga. Nelze za tímto účelem využít tým složený z nadšených zaměstnanců muzea, jak tomu v obdobných případech bývá. Přesto věříme, že může vzniknout model, který bude i v dalších letech specifickou, jedinečnou a atraktivní možností, jak využít prázdninové dny.

Muzejní pedagog (Silvie Čermáková) přizve ke každému dni lektory a kolegy z jiných oborů a institucí, každý den se tak stane úplně novým dobrodružstvím. A co tedy děti v muzeu čeká? Pětidenní muzejní výprava za tajemstvím knihy bude postupně objevováním roštejnské obory i hradu, gotického a renesančního písma, nejrůznějších materiálů používaných k výrobě knih, rozmanitých knižních formátů a podob (od rukopisů, přes leporela až ke komiksu), tajemství výroby vlastního ručního papíru nebo ex libris a ještě mnoha dalších objevů. Na konci bude kniha. Každý si odnese originální exemplář vlastnoručně stránku po stránce vytvořené a svázané knížky, která, jak doufáme, bude nejen vzpomínkou na příjemný letní týden, ale také vzkazem, že muzea dávno nejsou pro dětského návštěvníka jen nevstřícné chrámy ticha a přísného dohledu, ale skutečně otevřenými a vstřícnými místy poznávání a objevů.

Pokud se setkáme letos u dětí s dobrým vysvědčením a příští rok se zájmem a chutí strávit týden v muzeu a s muzeem, chystáme už teď lákavou nabídku: příště to budou AGENTI V MUZEU, tedy šifry, kódy, informace, utajení a – hlavně nenápadně!

Mgr. Silvie Čermáková