Rekonstrukce muzejních budov a expozictisková zpráva ze dne: 28. 4. 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava bude díky projektu z programu IPRÚ realizovat rekonstrukci fasád objektů č. p. 57/58 na Masarykově náměstí a zároveň proběhne reinstalace většiny jihlavských expozic.

Fasáda obou objektů dozná velmi výrazných změn: podle historických fotografií bude opravena a doplněna štuková výzdoba, která byla silně zjednodušena při rekonstrukcích objektů, naposledy v 50. letech 20. století. Zároveň s tím dojde k obnovení původních vstupů do objektu (jak na č. p. 57, tak i na č. p. 58). Výraznou změnou ve vzhledu budov bude také rekonstrukce původního výkladce – ten muzeum využije pro prezentaci a propagaci své činnosti.

Uvnitř objektu pak dojde k výrazným zásahům do expozic: nejstarší expozice budou kompletně reinstalovány (větší část historických expozic, expozice geologie aj.). Mladší expozice (expozice živé přírody, archeologie aj.) budou upraveny a doplněny částečně.

Obě akce si vyžádají omezení provozu muzea. Od 1. června 2022 nebudou v muzeu probíhat žádné výstavy v přízemí; expozice a ostatní výstavní prostory však budou normálně přístupné. Od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 pak předpokládáme úplné uzavření muzea.

Celkový rozpočet projektu je asi 33 mil. Kč, dotace pokrývá 85 %; povinnou finanční spoluúčast bude muzeum hradit s pomocí zřizovatele, Kraje Vysočina.

RNDr. Karel Malý, Ph.D.