Rekonstrukce objektů a expozic jihlavského muzeatisková zpráva ze dne: 2. 5. 2023

Expoziční budovy Muzea Vysočiny Jihlava prochází první fází rekonstrukce. V loňském roce byla zahájena oprava fasád památkově chráněných domů č. p. 57 a 58 na Masarykově náměstí, dokončena bude v květnu až červnu letošního roku. Vizuálně se fasády přibližují historické podobě, která je dokumentována na starých fotografiích, a to včetně dvou nových vstupů do muzea v obou domech. Součástí rekonstrukce fasády je i návrat k historickým dřevěným výkladcům, které budou využívány pro propagační účely.

Od začátku roku 2023 probíhá také rekonstrukce expozic muzea. Podle potřeby jsou některé expozice kompletně reinstalovány, v jiných dochází k dílčím změnám (prezentace nových exponátů, úprava grafiky, modernizace AV prvků apod.). Otevření expozic pro veřejnost je plánováno na září 2023.

Celá akce je podpořena projektem „Modernizace expozic“ z programu IPRÚ. Uznatelné náklady projektu jsou 33 mil. Kč.

RNDr. Karel Malý, Ph.D.