Romantika Marie Gregorovétisková zpráva ze dne: 10. 4. 2023

Marie Gregorová je známá jako zakladatelka obecně prospěšné společnosti Sdílení, která poskytuje sociální a zdravotní služby rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí.

Je to neuvěřitelně činorodá žena mnoha zájmů. Vedle péče o rodinu se věnuje dobrovolnictví, úpravám zahrady, kterou přetvořila do japonského stylu, fotografování, výtvarné činnosti. Ve svých výtvarných dílech používá nejenom barvy, ale také přírodní materiály, jako jsou různé traviny nebo suché listy, které do malby zakomponuje. Maluje na plátno, ale třeba i na staré nalezené dřevo. Věnuje se také keramice, kdy z hlíny tvoří nejenom portréty, ale i různé nádoby na květiny, závěsy na stěnu…

Přestože je samouk, tak její díla stojí za vidění a návštěvníci si je mohou prohlédnout na výstavě s názvem Romantika Marie Gregorové.

Helena Grycová Benešová