S domečkem na zádech (výstava o měkkýších Vysočiny)tisková zpráva ze dne: 27. 4. 2018

Měkkýši jsou starobylou živočišnou skupinou, která za více než pět set milionů let své existence dokázala osídlit prakticky všechny typy biotopů Země, od mořských hlubin po velehory. Měkkýši žijí i v pouštích a stepích, na polích, ve městech, na skalách a zříceninách i v podzemních prostorách. Měkkýši jsou velmi důležitou složkou všech biotopů, ať již jako predátoři, fytofágové, rozkladači odumřelé hmoty či přenašeči různých parazitů či chorob a stejně tak i jako potrava mnohých jiných predátorů či hostitelé parazitů a parazitoidů.

Celkově je na světě známo okolo sto třiceti tisíc druhů měkkýšů, rozdělených do osmi tříd. Z těch jsou v České republice zastoupeny pouze dvě – plži (223 druhů) a mlži (28 druhů). Na území Kraje Vysočina byl dosud zjištěn výskyt 141 druhů plžů a 22 druhů mlžů.

Výstava S domečkem na zádech, kterou připravilo přírodovědné oddělení našeho muzea, představí schránky (ulity a lastury) více než sedmdesáti druhů měkkýšů Vysočiny a makrofotografie stovky druhů včetně tzv. nahých plžů (tedy slimáků a plzáků). Výstava bude jednoduchým, ovšem srozumitelným průvodcem měkkýší faunou Vysočiny. Je určena široké veřejnosti, především pak školám všech stupňů a aktivním zájemcům o přírodu regionu. Návštěvníci výstavy zjistí, že měkkýši Vysočiny nejsou pouze šnek (hlemýžď zahradní), slimák a škeble, ale že se zejména jedná o spoustu drobných druhů, často menších než tři milimetry, kterých si v přírodě ani nevšimneme. Názorné ukázky a fotografie doplní na panelech stručné texty o anatomii, biologii a významu měkkýšů a také informace o nejvýznamnějších druzích Vysočiny.

Výstava bude otevřena od 27. dubna do 10. června 2018.

Pavel Bezděčka