Snídaně v trávětisková zpráva ze dne: 3. 12. 2016

Na prosinec a leden jsme do malého výstavního sálu připravili výstavu veselé keramiky Vladimíra Groše s názvem „Snídaně v trávě“. Název výstavy byl odvozen od stejnojmenného exponátu. Nejedná se však o repliku známého obrazu Édouarda Maneta, nýbrž o figurální drobnou majoliku s humorně pozměněným obsahovým významem.

Vladimír Groš, žijící a tvořící ve Veselí nad Moravou, nejraději pracuje s majolikou a kameninou. V majolice ztvárnil množství námětů (automobily, motocykly, lodě, ptáky, zvířata, hmyz a zejména lidské postavy a jejich situace, akce, pověsti a legendy, a to i v celých cyklech, z nichž proslula např. Velká Morava). Kameninu pálí v plamenné peci vytápěné dřevem s využitím efektu samoglazování v průběhu pálícího procesu, tzv. popelové glazury. V konečné úpravě některé nádoby nebo plastiky ručně přebrušuje, což umožňuje zvýraznění a probarvení některých míst a ploch. Plastiky tohoto zemitého keramika jsou často plny humoru, nadsázky a optimismu, také proto zdobí mnohé galerie nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Vladimír Groš je zakladatelem „Společnosti Za Veselí veselejší“, která již řadu let pořádá recesní akce ve slováckém regionu. V průběhu let Groš vybrousil svůj nezaměnitelný styl v kultivovaný „grošovský“ humor, pro nějž je typické výtvarné ztvárnění humorných až pikantních situací a slovních hříček.

Řadu jeho veselých keramických (i jiných) výtvorů mohli návštěvníci našeho muzea letos již jednou obdivovat, a to na velmi úspěšné výstavě „NONSENS aneb smysl hledám v nesmyslu“.

Výstava, jejíž podtitul může znít „Veselá keramika Vladimíra Groše, toť nejlepší lék na mizernou náladu!“, bude (bez vernisáže) zpřístupněna návštěvníkům od soboty 3. prosince 2016 do neděle 29. ledna 2017.

Pavel Bezděčka