Společná propagace akcí připravovaných v rámci 700. výročí narození Karla IV.tisková zpráva ze dne: 21. 4. 2016

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravily pro letošní rok řadu akcí, kterými připomenou 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Na propagaci těchto aktivit přispěl zřizovatel, tj. Kraj Vysočina, mimořádnou dotací. Vlastním zajištěním propagace pak bylo pověřeno Muzeum Vysočiny Jihlava.

Společnou platformou pro všechny instituce se staly webové stránky, které jsou široké veřejnosti k dispozici na: http://karel-700-vysocina Zde lze nalézt kromě obecných informací týkajících se Karla IV. a regionu Českomoravské vrchoviny v období vlády Lucemburků také kalendárium s přehledem všech chystaných akcí s možností selektovat je podle konkrétní instituce. Postupně zde budou prezentovány jak plánované aktuální události, tak prostřednictvím fotogalerie akce již realizované.

V rámci společné propagace byla dále zajištěna inzerce v Novinách Kraje Vysočina, využili jsme rovněž nabídky inzerce ze strany Statutárního města Jihlavy v Novinách jihlavské radnice. Připravuje se rovněž propagace v regionálním tisku formou placeného inzerátu a PR článku.

Přehled nejvýznamnějších akcí mohou zájemci nalézt také na letáku – skládačce, který bude zdarma ve všech institucích. K dalším realizovaným formám propagace patří jednotné roll upy, bannery, vlajky, záložky či odznaky.

Pro konkrétní chystanou přednášku, koncert, výstavu apod. je připravována propagace na míru vždy na základě požadavků instituce, která ji pořádá. Obvykle to znamená přípravu plakátů, letáků, pozvánek pro výlep či pro elektronickou rozesílku, které obsahují sjednocující grafické prvky.

Z nejvýznamnějších akcí věnovaných osobnosti Karla IV. pořádaných v letošním roce jmenujme např. výstavu Karel IV. a jeho doba, která je připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava a začíná vernisáží 21. dubna v jihlavském muzeu. 13. května se v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uskuteční slavnostní večer k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. pořádaný ve spolupráci jihlavského Muzea Vysočiny a Horáckého divadla. Výstavu výtvarných prací žáků a regionálních výtvarníků s názvem Karel IV. našima očima nabídne Muzeum Vysočiny Třebíč prostřednictvím své pobočky v Moravských Budějovicích v průběhu května. Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo na měsíce červen a červenec výstavu s názvem Historické dudy, která bude k vidění na hradě Kámen.

Samostatné výstavy připravily také galerie – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě otevřela v dubnu výstavu Karel IV. a jeho doba ve fotografiích Alexandra Paula ze 40. let 20. století a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravuje na měsíce říjen a listopad výstavu s názvem Karel IV. v české ilustraci a grafice.

Výstavy doplní široké spektrum tematických přednášek a akcí pro školy, představení známého muzikálu Noc na Karlštejně, poutavé čtení v rámci Pohádek na schodech v Horáckém divadle, besedy a soutěže pro čtenáře v Krajské knihovně Vysočiny či kostýmované prohlídky na hradě Roštejn.

Srdečně zveme k návštěvě!

Mgr. Ludmila Moržolová