Staré pověsti českétisková zpráva ze dne: 30. 11. 2016

Muzeum Vysočiny v Jihlavě připravilo na závěr roku 2016 výstavu s názvem Staré pověsti české, která námětově vychází z knihy Aloise Jiráska.

K vidění bude kolem 15 velkorozměrových obrazů z počátečních dějin českého státu, doplněných pověstmi, historickými fakty, trojrozměrnými předměty a figurínami. Také je zde uvedena řada pohanských a křesťanských pověr a zvyků původních Slovanů.

Výstavu vypůjčilo jihlavské muzeum od soukromého kulturního zařízení s názvem Spolek Čechova stodola z Bukové u Příbrami, založeného v roce 2011, které během roku pořádá několik tematických interaktivních výstav pro žáky, studenty i další veřejnost. Autorem scénáře výstavy i doprovodných textů je majitelka Čechovy stodoly paní Helena Petáková, autorkou obrazů je paní Miroslava Šolcová.

Výstava je vhodným doplněním učiva pro žáky mateřských a základních škol, poslouží ale i pro oživení vědomostí široké veřejnosti.

Výstava Staré pověsti české bude zahájena vernisáží 29. listopadu 2016 v 16. hodin a potrvá do 15. ledna 2017.

Tisková zpráva na informačním portálu Kraje Vysočina zde

PhDr. Dana Nováková