Stěhování muzea v Telčitisková zpráva ze dne: 3. 5. 2018

Telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava patří k nejstarším institucím tohoto typu na Moravě: muzeum bylo založeno již v roce 1886. Od roku 1963 je telčské muzeum organizačně součástí Muzea Vysočiny; od roku 1987 sídlí v prostorách státního zámku Telč (který spravuje Národní památkový ústav – NPÚ).

Vzhledem k plánovaným rozsáhlým stavebním pracím na zámku a zcela nové koncepci návštěvnických tras se muzeum v roce 2018 musí z dosavadních prostor vystěhovat. Tuto informaci muzeum od NPÚ dostalo se značným předstihem, a proto již od roku 2016 probíhala řada jednání o tom, kde a za jakých podmínek by telčské muzeum mohlo ve své činnosti pokračovat. Při jednáních byly zvažovány faktory prostorové, finanční, hledisko návštěvnické dostupnosti aj.

Z několika možností byla jako nejméně problematická zvolena „dvoustupňová“ varianta. V letošním roce muzeum během podzimu ukončí svou činnost v prostorách zámku a administrativně změní sídlo do budovy Univerzitního centra v Telči (ve vlastnictví Masarykovy univerzity Brno). V těchto prostorách muzeum nebude mít výstavní ani expoziční možnosti: expozice budou dočasně zrušeny a výstavy budou organizovány ve spolupráci s dalšími subjekty (městem Telč, Masarykovou univerzitou, NPÚ apod. ). Stěhování pobočky již bylo zahájeno, zahrnuje mj. deinstalaci stávajících expozic, stěhování depozitáře a administrativního zázemí. Přibližně do čtyř let se pak muzeum v Telči přestěhuje definitivně do nových prostor – v současné době se jako nejpravděpodobnější nové umístění pobočky jeví objekt dnešního Domova pro seniory v Telči.

RNDr. Karel Malý, Ph. D.