Stopy podzimutisková zpráva ze dne: 6. 9. 2022

tisková zpráva ze dne 6. 9. 2022

Jaroslava (Plášilová) Chlupáčová žije od dětství v Kamenici nad Lipou. Je absolventkou Střední průmyslové školy textilní v Jihlavě – Heleníně. Od školních let se zajímá o výtvarné umění, zvláště o kresbu a malbu. Prvními pokusy ve vlastní tvorbě byly drobné kresby, portréty, malba na keramiku a miniatury s přírodní tématikou. Poté se věnovala i větším plátnům – malbě olejovými barvami.

Její tvorba se od roku 2000 dá rozdělit do několika období:

Obrázky pro duši – zobrazení pocitů, nálady a duševního rozpoložení

Podoby slunce – plastické obrazy s přírodními prvky

Mandaly trochu jinak – plastické mandaly

Květy dekor – dekorativní obrazy do interiéru

Stopy podzimu – obrazy s přírodní tématikou

Asambláž – koláž v 3D

Obrazy Jaroslavy Chlupáčové signované její značkou „JAPLACH“ jsou malované na plátno nebo na tvrdé desky vrstvenou technikou. Malba je plastická, často doplněná přírodními materiály, jako je len, kokosové vlákno, kamínky, minerály a podobně. Inspiraci pro svá díla čerpá nejen ve svých představách a náladách, ale i ve svém okolí a v přírodě.

V poslední době ji zaujala technika asambláže. Tuto techniku je možné si představit jako prostorovou obdobu koláže – na plochu obrazu nebo zajímavého předmětu jsou skládány různé komponenty, které jsou fixovány k podkladu a dále upravovány. Na začátku 20. století tuto výtvarnou techniku vynalezli dadaisté a mimo jiné ji ve svých dílech používají i surrealisté.

S nadcházejícím podzimem se vrátíme v autorčině tvorbě k etapě obrazů s přírodní tématikou a od 13. září do 23. října představíme v Kavárně Muzeum Stopy podzimu v podání Jaroslavy Chlupáčové.

Dana Oberreiterová