Telčská pobočka jihlavského muzeatisková zpráva ze dne: 28. 4. 2022

V průběhu tohoto roku muzeum převezme do užívání objekt bývalého Domova pro seniory na Starém Městě v Telči.

V areálu budou expoziční a výstavní prostory, kanceláře muzea a část depozitářů. Telčská pobočka tím po letech stěhování a provizorních řešení získá dlouhodobé zázemí a prostory pro výstavní i odbornou činnost.

Objekt sloužil původně jako špitál, dnes je z větší části památkově chráněný. Po přestěhování sociálních služeb nyní prochází celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor a jejich úpravou pro potřeby muzea.

Rekonstrukci zajišťuje město Telč s využitím přeshraničního projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajin…“. Muzeum v části objektu bude instalovat výstavu „Křehká krása rašelinišť“; její otevření předpokládáme před koncem roku 2022.

V průběhu roku dojde také ke stěhování telčského muzea (kanceláře, depozitáře) z provizorních prostor v Univerzitním centru Masarykovy univerzity na náměstí Zachariáše z Hradce.

RNDr. Karel Malý, Ph.D.