Václav Poppe (1901-1981)tisková zpráva ze dne: 3. 10. 2016

Telčské muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči připravilo v prostorách radnice výstavu věnovanou znalci umění, sběrateli a bibliofilovi Václavu Poppemu.

Václav Poppe se narodil v roce 1909 v Roudnici nad Labem, zde získal i základní vzdělání. V Praze se vyučil drogistou a do telčské drogerie U zlatého anděla přišel v roce 1933. Nejprve pracoval jako příručí, záhy však obchod převzal. Rozuměl fotopřístrojům, které též prodával. Měl rád přírodu, která se často stávala předmětem jeho uměleckých fotografických záběrů. Jeho fotografie se objevovaly v časopisech a publikacích, kde doprovázely texty o Telči.

Byl znalcem a sběratelem drobné grafiky a exlibris. Sám vlastnil osobní exlibris, která vyjadřovala jeho životní styl. Byl členem Spolku sběratelů Exlibris a Klubu bibliofilů. Znal dobře historii města a všechny umělecké a stavební památky Telče. Zahajoval často výstavy obrazů a nechyběl na žádném uměleckém setkání. Václav Poppe byl nadšeným divadelním ochotníkem a postavy, které na jevišti vytvořil, vždy působily přesvědčivě. Zároveň byl i členem pěveckého spolku Smetana, ve kterém téměř padesát let zpíval 1. bas.

Přátelé na něj vzpomínají nejen jako na znalce umění, sběratele a bibliofila, ale také jako na skvělého organizátora zájezdů za uměleckými památkami a přírodními zvláštnostmi naší vlasti, které výborně znal.

Výstava věnovaná Václavu Poppemu bude slavnostně zahájena vernisáží, na které vystoupí žáci ZUŠ Telč v pondělí 3. října v 15:00. Výstava potrvá do 25. října.

Helena Grycová Benešová