Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořicetisková zpráva ze dne: 28. 11. 2019

Letošní vánoční výstava, která bude probíhat v prostorách Muzea Vysočiny v Jihlavě od 29. listopadu 2019 až do 5. ledna 2020 s názvem „Vánoce s vůní dřeva, vanilky a skořice“, je složena ze dvou zdánlivě odlišných témat.

První část je věnována tradičně betlémům. V menší míře těm původním, jihlavským, které pochází z konce 19. a z počátku 20. století a byly prezentovány již několikrát. Větší část výstavy bude zaměřena na nedávnou a současnou tvorbu žijících a stále tvořících autorů – řezbářů ze zdejšího regionu, jako je paní Jaroslava Floriánová ze Staré Říše, Vlaďka Bednářová z Polné, Jiří Houser ze Lhotky nebo Josef Franz z Třebíče. Vystaveny jsou ale i nedávno vzniklé betlémy dnes již nežijících řezbářů – paní Lenky Dvorníkové ze Štoků a především pana Jiřího Musila z Jihlavy, jehož velký betlém nám zapůjčila jeho rodina. Druhá část vánoční výstavy je zaměřena na zvykoslovné pečivo 19. – 20. století tak, jak bylo pořizováno během jednotlivých ročních období a svátků, včetně popisu jednotlivých zvyků v průběhu roku. Tato část výstavy byla částečně inspirována obdobnou výstavou v Městském muzeu Polná, které zapůjčilo i některé ze svých exponátů.

Dřevěné betlémy i vůně pečiva dokážou vždy navodit tu správnou předvánoční atmosféru, a proto věříme, že nejinak tomu bude letos i v jihlavském muzeu.

PhDr. Dana Nováková