Vcházení do krajintisková zpráva ze dne: 30. 6. 2022

Na léto připravujeme do výstavního prostoru muzejních arkád fotografickou výstavu Vojtěcha Zikmunda s názvem Vcházení do krajin.

Vojtěch Zikmund je vystudovaný a dlouhodobě praktikující knihkupec (Vsetín, Praha – knihkupectví Kalich, Nové Město na Moravě – knihkupectví Beran), od devadesátých let překvalifikovaný na pracovníka v sociálních službách. V této pozici průběžně pracoval v Domově pro seniory Mitrov, Domově klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou, v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě a pak v organizaci, kterou spoluzaložil – Hospicovém hnutí Vysočina, později Domácím hospici Vysočina.

Ve volném čase se Vojtěch Zikmund, žijící v Novém Městě na Moravě, věnuje fotografování, a to zejména krajinářské fotografii. Autor o tom říká: „Interakce práce s knihami se sociálně otevřeným srdcem mi otevřela náhled i na místo, ve kterém žiji, na Vysočinu. Skrze lidi poznávám krajinu, skrze krajinu poznávám lidi. Tahle semknutost krajiny kolem nás a krajiny v nás vytváří toho, kdo jsem. Někdy rozjařený, jindy zadumán, stejně jako ta Vysočina (Krabatina). A takové jsou obrazy, které mi lezou do objektivu a já si dovoluji je skrze fotografie nabízet vám ke zhlédnutí“.

Vojtěch Zikmund doposud vystavoval zejména na společných výstavách žďárských fotoklubů Vysočina a Freeland. Samostatné, tedy autorské fotografické výstavy měl v Novém Městě na Moravě (2018, 2019 a 2022), ve Žďáru nad Sázavou (2022) a ve Vsetíně (2022).

Výstava Vcházení do krajin bude zahájena vernisáží 7. července 2022 v 17 hodin a přístupná bude do 18. září 2022.

Pavel Bezděčka