Velký úspěch jihlavského muzea – Zlatý mamuttisková zpráva ze dne: 23. 9. 2020

V minulém roce proběhla v našem muzeu interaktivní výstava s názvem Svět středověkých her, ke které byl na počátku tohoto roku vydán stejnojmenný katalog.

Výstava slavila úspěch, stala se putovní (naposledy k vidění v Západočeském muzeu v Plzni) a byla také přihlášena do soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Tento společný projekt Archeologického ústavu AV, Brno, v. v. i, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (více na cenazlatymamut. cz) si klade za úkol motivovat archeology ze všech institucí k propagaci, prezentaci a popularizaci archeologické práce v očích laické veřejnosti. Cena je vyhlašována ve třech kategoriích (Hlavní cena, Muzejní cena, Studentská cena), z nichž každou garantuje jeden z partnerů, a jsou vždy oceněny tři nejlepší výsledky.

Naše výstava byla přihlášena do muzejní kategorie a na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 21. září 2020 v prostoru pavilonu Anthropos, byla oceněna 1. místem a získala tedy pomyslného (i opravdového) Zlatého mamuta.

Mgr. Aleš Hoch, Ph. D.