Vernisáž výstavy Malý ateliér 2022tisková zpráva ze dne: 27. 1. 2023

Muzeum Vysočiny Jihlava v minulém roce vyhlásilo veřejnou dětskou výtvarnou soutěž Malý ateliér. Tématem tohoto prvního ročníku jsou Motýli. Děti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích, a to děti do 6 let, děti od 7 do 10 let a děti od 11 do 14 let.

Do konce roku 2022 se do soutěže zapojilo přes 30 školských, předškolních a dalších institucí z celé republiky, které do soutěže zaslaly více než 450 prací.

Ve středu 1. února 2023 v 17 hodin se v budově B Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava uskuteční veřejná vernisáž výstavy nejlepších a nejzajímavějších z nich, budou oznámeny výsledky soutěže a autorům tří nejlepších obrázků v každé kategorii budou předána ocenění a odměny.

Na závěr vernisáže vyhlásí kurátor soutěže téma na rok 2023.

Pavel Bezděčka