Vinné sklepy Moravského Slováckatisková zpráva ze dne: 6. 9. 2016

V prostoru Kavárny Muzeum bude od 6. září do 16. října možno zhlédnout výstavu fotografií RNDr. Ivana Růžičky, emeritního botanika jihlavského muzea, která představí záběry ze známých vinařských oblastí.

Vinné sklepy, sklípky nebo búdy, které se staly důležitým hospodářským, sociálním a především architektonickým prvkem jihomoravské vesnice, jsou typické především pro vesnice Moravského Slovácka. Jsou často uspořádané do podoby sklepních uliček, někdy tvoří samostatně seskupené osady, nebo jednotlivě doplňují vesnickou zástavbu. Často jsou zdobené lidovými motivy, které vytvořily šikovné ruce maléreček. Odráží se v nich bohatost a pestrost zdejších lidových krojů a folklorních tradic, které jsou zde stále ještě živé. Ty, které si zachovaly původní charakter lidové architektury, jsou památkově chráněné.

Dnes jsou někde mnohé sklepy více či méně účelově pozměněny, modernizovány a poznamenány módními přestavbami s použitím nových stavebních materiálů a často také rozšířením o obytnou nástavbu. I když tím pozbyly své kouzlo a historickou patinu lidových staveb, je zde stále ještě co obdivovat. Areály vinných sklepů spojuje síť vinařských stezek, které nám umožní navštívit kraj romantických sklepních uliček a vinařských osad, poznat lidové tradice a život družných a pohostinných lidi, naučit se koštovat dobré víno a obdivovat zdejší přírodu a krajinu plnou vinohradů.

RNDr. Ivan Růžička