Volání dálektisková zpráva ze dne: 21. 1. 2022

Výstava mapuje pětadvacetiletou činnost společnosti Zoogeos Bohemia, složenou převážně ze zoologů zaměstnaných v českých muzeích.

Poutavé texty, působivé fotografie, atraktivní sbírky motýlů, brouků, mořských živočichů a dalších pozoruhodných přírodnin, přivezených z expedic, přiblíží návštěvníkům výpravy na Malé Antily, do Maroka, Turecka, na Srí Lanku, do Malajsie, Indonésie, Venezuely, Albánie a dalších míst.

Jihlavskou instalaci výstavy připravili pracovníci Zoogeos Bohemia a Muzea Vysočiny Jihlava, návštěvníci ji mohou spatřit ve velkém výstavním sále do 27. března. 

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.