Vyhlášení kulturní památkytisková zpráva ze dne: 24. 10. 2018

Telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava má ve svých fondech kulturní památku!

Muzeum Vysočiny Jihlava ve sbírce obrazů uchovává soubor osmnácti portrétů generálů, tj. hlavních představitelů, jezuitského řádu. Uloženy jsou v depozitáři telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Jedná se o unikátně dochovaný a pravděpodobně jediný kompletní cyklus tohoto typu. Podobný soubor se v českých zemích zřejmě nedochoval. Dalším důvodem k vyhlášení kulturní památkou je také jejich historická hodnota. Obrazy jsou malované olejovými barvami na plátno napnuté na dřevěném rámu. Malby pocházejí pravděpodobně z období mezi léty 1760 až 1773. Jedná se tedy o malby staré přibližně 250 let, které si dozajista zaslouží být svým vyhlášením kulturní památkou zhodnoceny a případně následně zrestaurovány a vystaveny či studovány.

akad. mal. Martin Kos