Z dalekých cest do muzeatisková zpráva ze dne: 4. 5. 2017

Z dalekých cest do muzea – cizokrajné předměty v muzejní sbírce

V depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava jsou uloženy tisíce předmětů. Jen nepatrná část z nich má exotický původ, pochází z dálek, o kterých mnozí z nás jen sní. Přicestovaly k nám ze Středozemí, zemí Orientu, Číny, Japonska, Malajsie i Šalamounových ostrovů.

Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách nám poodhalí i tajemství – komu dříve patřily. Za největšího přispěvatele můžeme považovat již dávno zapomenutého jihlavského rodáka Richarda Deutsche, který sloužil u rakousko-uherského válečného námořnictva. Na svých cestách poznal kraje vzdálených světadílů, odkud přivezl mnoho vzácných předmětů. Návštěvníci si tak poprvé mohou prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky, ozdoby i nádoby dovezené převážně ze Šalamounových ostrovů.

Většina předmětů byla z dobrodružných cest přivezena v 19. století. Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty přiblíží přípravu na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, odívání atd.

Kuriozitou výstavy a zároveň nejstarším sbírkovým předmětem je fragment tzv. kartonážového dílu, které se pokládaly na mumie jako ozdoby, potažmo jako symboly magické ochrany. Jeho stáří kolegové z Náprstkova muzea v Praze datují na Pozdní dobu (747–332 př. n. l. ) až Ptolemaiovskou dobu (332–30 př. n. l. ). Výstava je k vidění od 7. prosince 2017 až do 28. ledna 2018.

Ingrid Kotenová