Zahájení činnosti telčského muzea v prostorách Univerzitního centra MUtisková zpráva ze dne: 31. 10. 2018

Srdečně zveme na slavnostní zahájení činnosti muzea dne 31. října 2018 v 15 hodin, které se bude konat ve druhém patře univerzitního centra.

Přestěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava do prostor Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči je zároveň i logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce obou institucí. Je to příležitost pro obě strany, kdy budou využity výstavní prostory univerzitního centra a do budoucna jistě dojde i na společné projekty.

Již v současné době mají návštěvníci knihovny univerzitního centra možnost zhlédnout výstavu Telč archeologická – tato výstava mapuje výsledky archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje. Adventní a vánoční čas zpestří nejen v prostorách univerzitního centra, ale i v Cukrárně-Kavárně Haas výstava Čas vánoční, která bude zahájena 1. prosince a potrvá do 31. ledna 2019.

Helena Grycová Benešová