Zahájení sezony 2016 na hradě Roštejntisková zpráva ze dne: 16. 3. 2016

Hrad Roštejn (pobočka Muzea Vysočiny Jihlava) ležící uprostřed lesů nedaleko historických měst Telč a Třešť zahajuje letošní návštěvnickou sezonu již o Velikonocích. Podobně jako v předchozích letech se návštěvníci v průběhu celého roku budou moci těšit na množství tradičních kulturních akcí a lákadel.

Hrad Roštejn vstupuje do své 35. sezony coby plně zpřístupněný památkový objekt. Zahájení návštěvnického provozu je plánováno na velikonoční svátky, svou bránu hrad otevře netradičně již v březnu, na Velký pátek 25. 3. První letošní návštěvníci tak budou mít možnost spatřit svátečně nazdobené interiéry s ústředním tématem nejdůležitějších křesťanských svátků. Čekat na ně budou ale i oblíbená strašidla, která podobně jako v předchozích sezonách „obsadila“ kratší z obou návštěvnických okruhů, dech beroucí výhledy z věže či možnost posezení v hradní hospodě. Hrad bude otevřen nejen na Velký pátek, ale i po celý následující víkend a Velikonoční pondělí.

Dále bude již provoz probíhat tak, jak je běžně zvykem – tedy v dubnu a říjnu o víkendech a v květnu, červnu, červenci, srpnu a září denně mimo pondělí. Informace ohledně otevírací doby v jednotlivých měsících je možné nalézt také na www. hrad-rostejn. cz.

Objekt hradu bude v průběhu sezony pravidelně ožívat zajímavými akcemi, během nichž si přijdou na své zástupci všech věkových kategorií. Plánovány jsou například dvoje šermířské slavnosti (Roštejnský hodokvas dne 7. 5. a Roštejnské hry dne 2. 7. ), dále Divadelní prohlídky o víkendu 20. – 21. 8. či o týden později Hradozámecká noc. V průběhu letních měsíců budou opět vypisovány hrané noční prohlídky, konkrétní data jejich konání budou v časovém předstihu zveřejňována na webových stránkách.

Hrad Roštejn bude v letošním roce kromě nabitého kulturního programu centrem dalších zajímavých činností. V prvním pololetí roku budou finalizovat přípravy žádosti o dotaci na obnovu hradu z programu IROP, s čímž souvisí i pořízení nejrůznějších nezbytných průzkumů, které umožní poznat co nejblíže historii hradu. Již v zimním období se tedy na hradě pohybovali odborníci z různých oborů (restaurátoři, stavební historici, statici, odborníci na zeleň, dřevěné konstrukce apod. ) a návštěvníci se s nimi a jejich prací pravděpodobně budou setkávat i v jarní části sezony. Finišují rovněž přípravy plánů nových expozic, které v případě úspěchu dotační žádosti na hradě vzniknou. Jejich hlavním cílem bude připomenout hrad jako lovecké sídlo a upozornit na propojení objektu a okolní přírody, a to například za pomoci různých interaktivních prvků cílících zejména na nejmenší návštěvníky hradu. Napojení na přírodu, lovectví či myslivost si bude hrad postupně zkoušet již v této sezoně, například díky některým kratším kulturním akcím či tematickým prohlídkám.

S ohledem na připravovanou rekonstrukci vyzývají pracovníci hradu Roštejn širokou veřejnost s žádostí o pomoc – pokud by kdokoliv vlastnil fotografie, plány či další doklady vztahující se k hradu zejména v období od konce 19. století do 70. let 20. století, bude správa hradu ráda, pokud se s ní o ně podělí. Takto získané informace mohou totiž pomoci vrátit hradu jeho původní charakter a zaplnit některá dosud nezmapovaná místa v historii objektu.

PhDr. Kateřina Rozinková