Nedostatek lesních mravenců

7. května odvysílala Česká televize reportáž, ve které se myrmekologové našeho muzea Klára a Pavel Bezděčkovi vyjadřují k současnému stavu populace lesních mravenců na Vysočině.

Úbytek tohoto druhu je značný, a to hlavně z důvodu využívaní těžké techniky při boji s kůrovcovou kalamitou. 

Úbytek mravenců na Vysočině…

Renata Kremláčková, DiS.