Účastníci muzejní Akademie třetího věku navštívili ondřejovskou observatoř

Účastníci kurzu astronomie muzejní Akademie třetího věku v sobotu 12. listopadu 2022 navštívili ondřejovskou observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. I přes listopadový termín počasí prohlídce největší hvězdárny v České republice přálo. Účastníci si v rámci exkurze prohlédli historickou část observatoře, Muzeum Vojtěcha Šafaříka, radarovou louku, Čerenkovovy teleskopy, sluneční radioteleskop ale také Perkův teleskop – největší dalekohled v České republice. Průvodcem po observatoři byl Pavel Suchan, kterému patří obrovský dík za velice osobitý přístup.

Všem účastníkům exkurze děkujeme za příjemné společné zážitky.

Miloš Podařil