Muzeum Vysočiny Jihlava – moderní, vstřícné, jedinečné

z muzejních sbírek…

prha arnika

Výskyt prhy arniky na Českomoravské vrchovině

Prha arnika (Arnica montana) je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, lodyhu má nevětvenou někdy až mírně větvenou, listy ve velké přízemní růžici, celokrajné, přisedlé. Květenství nejčastěji žluté a žlutooranžové. Kvete v červnu až srpnu.

Je to známá léčivá rostlina používající se na utišení bolesti všeho druhu, srdeční choroby včetně mrtvice, omrzliny. Rostlina se užívá pouze zevně, při vnitřním užití je jedovatá. V dávných dobách bylo popsáno několik smrtelných otrav po požití drogy.

V minulosti (dle některé literatury) vedl intenzivní sběr ke zničení mnoha lokalit výskytu. Z novějších dostupných dat však úbytek tohoto druhu způsobilo nejspíše nadměrné odvodňování, což zákonitě vedlo ke zničení mnoha lokalit. Dnes je arnika chráněna jako ohrožený druh naší květeny (C3), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona (§3).

V šedesátých letech prováděl RNDr. Ivan Růžička sledování rozšíření prhy arniky na Českomoravské vrchovině a já jsem se rozhodla po padesáti letech jeho výsledky ověřit. Ze všech našich údajů jsem si vybrala pro začátek ty lokality, ze kterých byl sebrán materiál a je uložen v našich sbírkách. Jednalo se o sběry ze čtyřiceti lokalit, které byly popsány dr. Růžičkou, a přiřadila jsem k nim dvě nové. Všechny tyto lokality jsem postupně, i několikrát za dobu sledování (2012–2014), navštívila. Jde především o lokality v jižní části Jihlavských vrchů (Telčsko, Dačicko a Slavonicko) a dále v jihozápadní části moravsko-českého pomezí v okrese Jindřichův Hradec. Přestože existuje pár především ústních údajů ze Žďárských vrchů, nevyskytuje se zde vůbec. Během svého sledování jsem zjistila, že některé lokality byly zcela zničeny různými zásahy (meliorace, zalesnění, odlesnění) nebo se výrazně změnily (např. zarostly náletem, lokality byly intenzívně využívány a zničeny). Ani na jedné ze čtyřiceti lokalit jsem bohužel výskyt znovu nepotvrdila. Pouze na těch dvou nových byl výskyt opětovně potvrzen.

V současnosti se v Čechách prha arnika vyskytuje roztroušeně v horských oblastech, na Moravě pouze v Hrubém Jeseníku, v Moravskoslezských Beskydech a na Dačicku. (autor: Eva Charvátová)