V květnovém čísle časopisu Vesmír se dočtete o mravenčím „mléce“

Do aktuálního čísla časopisu Vesmír přispěla naše kolegyně, vedoucí přírodovědného oddělení, zooložka, myrmekoložka, RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., velmi zajímavým článkem. Ten popisuje objev, který učinili výzkumníci z Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Ti ke konci loňského roku popsali vylučování nutričně bohaté tekutiny u mravenčích kukel, která je významným zdrojem potravy, ale také tvoří základ sociální sítě. Více informací se o mravenčím „mléce“ dočtete přímo v článku.
Hlavním tématem květnového čísla Vesmíru je adaptace.

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., je vedoucí přírodovědného oddělení a zooložka Muzea Vysočiny Jihlava.
Dr. Bezděčková se specializuje na myrmekologii (vědní obor zabývající se výzkumem mravenců). V roce 2010 bylo v muzeu zřízeno Metodické centrum pro myrmekologii, jehož náplní je poskytování všestranného informačního i metodického servisu v této oblasti.

Renata Kremláčková

Klára Bezděčková, Foto Denisa Dimitrovová pro projekt 100 vědců