věda a výzkum

odborné publikace

2021

Bezděčková K., Bezděčka P. (2021): Manica rubida (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) – druh na Českomoravské vrchovině vzácný. Manica rubida (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) – a species rare in the Bohemian-Moravian Highlands. – Acta rerum naturalium, 26: 15–18.

Bezděčka P., Bezděčková K. (2021), Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), a harvestman (Opiliones) new to the Czech Republic. Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) nový sekáč (Opiliones) pro Českou republiku. – Acta rerum naturalium, 26: 13–14.

Bezděčka P., Bezděčková K., Pěnča M., Budnikov N. (2021): First record of invasive harvestman Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) in the Czech Republic. První nález invazního sekáče Leiobunum sp. A (Arachnida: Opiliones) v České republice – Acta rerum naturalium, 26: 9–11.

Gonda, R. (2021): Das Handwerk der Kartenmaler in Jihlava (Iglau), in: TALON, No. 30, 2021, Wien, Budapest, s. 163–196.

Hoch, A. (2021): Středověké usňové opasky v archeologických nálezech, Archaeologia historica, roč. 46, č. 2, 467–486.

Hoch, A., Šlézar, P. (2021): Středověká kožedělná produkce z Litovle, Přehled výzkumů 62/2, 109–126.

Malý K., Těsnohlídek J., Duffek P. (2017): Fragmenty zvonů z Pacova a Počátek (okr. Pelhřimov), Archeologické výzkumy na Vysočině 7/2016–2017, 79–87.

Malý K., Havlíček J., Hršelová P. (2021): Pekelská štola u Stříbrných Hor (okr. Havlíčkův Brod) – neznámá lokalita schwertmannitu, Minerál 29, 2021/3, 250–254.

Malý K. (2021): Schwertmannit ze štoly v Přibyslavi, Minerál 29, 2021/3, 255–258.

Dolníček Z., Ulmanová J., Malý K., Havlíček J., Sejkora J. (2021): Minerály kontaminovaných granitových pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (moldanubikum), část II: prvky a sulfidy, Bulletin Mineralogie Petrologie 29, 1, 2022, 90–107.

Hrubý P., Kmošek M., Kočárová R., Košťál M., Malý K., Milo P., Těsnohlídek J., Unger J. (2021): Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands.

Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries), Památky archeologické 62, 2021, 333–384.

Houzar S., Hrazdil V., Hršelová P., Toman J., Buřivalová L., Grossmanová D., Hladišová T., Litochleb J., Malý K., Škrdla P., Šmerda J., Vedra P., Víšková E., Vokáč M. (2021): Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. Moravské zemské muzeum, 476 pp.

Houzar S., Malý K. (2021): Mramory Českomoravské vrchoviny jako zdroj surovin pro historické stavby; přehled lokalit a metodika výzkumu. Acta rerum naturalium 26, 19–46.

Vampola P., Charvátová E. (2021): Choroše Evropy ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava. – Vampola Petr, Jihlava, 728 stran.