věda a výzkum

pořádané konference a semináře

2021

Poznej rašeliniště!
Workshop

6. října 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.,

Workshop se konal v rámci projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“.

Jako místo realizace byl zvolen hrad Roštejn. Jednotlivé odborné příspěvky byly doplněny exkurzí na lokalitu Bažantka. Následoval odpolední blok spojený s prohlídkou hradu a závěrečnou přednáškou na téma rašeliniště a jejich výzkum.