věda a výzkum

účasti na konferencích

2021

Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v letech 2019 a 2020

8. září 2021, Hrad Špilberk, Brno
Muzeum města Brna, p. o.; Archaia Brno, o. p. s.
ZIMOLA, D.: Archeologické výzkumy kláštera v Nové Říši v letech 2018–2021

Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

15. – 17. září 2021, Chata pod Tesákem, Zlínský kraj
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR
BEZDĚČKOVÁ, K.: Digitalizace přírodovědných sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava

Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

15. – 17. září 2021, Chata pod Tesákem, Zlínský kraj
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR
BEZDĚČKA, P.: Mravenci Bílých Karpat

52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Archaeologia historica

20. – 23. září 2021, On-line
Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR
PEŠKA, M.; SHBAT, A.; VOHRYZEK, S.; ZIMOLA, D.: Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Nové Říši.

XVI. protohistorická konferencia Archeología barbarov

30. září – 2. října 2021, Trnava
HOCH, A.; ZELÍKOVÁ, M.; KOMORÓCZY, B.; VLACH, M.: Nové nálezy římských mečů z periferie germánského osídlení na Moravě

Konference – workshop Trojí život středověké keramiky

6. – 8. října 2021, zámek Žďár nad Sázavou
Projekt NAKI II
Moravské zemské muzeum v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Archaia Brno, Muzeum Vysočiny Jihlava
ZIMOLA, D.: Poster a představení nálezů středověké keramiky z Kostelce u Jihlavy