věda a výzkum

výzkumné projekty

aktuální výzkumné projekty

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání
Interreg (Rakousko – Česká republika)

Kampanologické památky Vysočiny
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II (Ministerstvo kultury ČR)

ukončené výzkumné projekty

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
NAKI II (Ministerstvo kultury České republiky)