Videozáznam přednášky Dr. Jana Zedníka: Zemětřesení – symbol zkázy i nástroj poznání

20. dubna 2022 v Muzeu Vysočiny Jihlava proběhla u příležitosti oslav Dne Země také přednáška předního českého seismologa RNDr. Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v.v.i. nazvaná Zemětřesení – symbol zkázy i nástroj poznání.

Záznam přednášky pořídil Petr Janovský z Jihlavské astronomické společnosti.

Miloš Podařil, 26. 4. 2022