vydávané publikace

Muzeum Vysočiny Jihlava má ve své zřizovací listině zakotveno, že vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace v souladu s právními předpisy. V současné době muzeum průběžně vydává tři řady odborných periodik (jedno z nich i v on line verzi) a jedno periodikum populárně naučného charakteru. Do produkce muzea je třeba zahrnout i samostatné monografie, katalogy výstav, informační publikace a také publikace k propagačním účelům.