vydávané publikace

knižní publikace

Výběr z vydaných knižních publikací:

Publikace vydané v rámci projektu Kampanologické památky Vysočiny

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 1. díl, Okres Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-71-5. stažení ve formátu PDF

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 2. díl, Okres Žďár nad Sázavou. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-72-2. stažení ve formátu PDF

LUNGA, Radek a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 3. díl, Okres Havlíčkův Brod. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-73-9. stažení ve formátu PDF

GONDA, Radim, et al . Srdce a zvon. Katalog výstavy. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86328-74-6. stažení ve formátu PDF

Další publikace:

Jihlava včera a dnes (II.)

Foto: akad. mal. Martin Kos

Text: Sylva Pospíchalová

Druhé pokračování úspěšné publikace srovnávacích fotografií. Fotografie z průběhu 20. století i z okrajových části Jihlavy v porovnání s novými záběry z těchto míst, které pořídil akad. mal. Martin Kos.

Cena: 269 Kč

Tisk: FINIDR, s. r. o., Český Těšín

Vydalo: Nakladatelství TVÁŘE, s. r. o.

ISBN 978-80-88041-99-3

Jihlava včera a dnes (I.)

Foto: akad. mal. Martin Kos

Text: Sylva Pospíchalová

Publikace srovnávacích fotografií. Fotografie vzniklé koncem 19. a počátkem 20. století jsou originály z původních negativů. Autorem těchto originálů je Johannes Haupt, první kustod jihlavského muzea. Nové snímky identických míst pořídil akad. mal. Martin Kos.

Cena: 269 Kč

Tisk: FINIDR, s. r. o., Český Těšín

Vydalo: Nakladatelství TVÁŘE, s. r. o.

ISBN 978-80-88041-61-0

Svět středověkých her

Aleš Hoch (ed.)

Katalog výstavy konané v Muzeu Vysočiny Jihlava 5. 4. 2019-26. 6. 2019

Editor: Aleš Hoch
Autoři textů: Aleš Hoch, Jana Mazáčková, Jan Musil, Lenka Sedláčková
Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Cena: 250 Kč
Tisk: CARTER RETROPLUS, s. r.o.

ISBN 978-80-86382-64-7

Bajky a pohádky z Vysočiny

Text a ilustrace Pavel Bezděčka

Zvířátka i rostliny spolu mluví stejně jako my a také se jako my smějí. Umí toho mnohem víc, než o nich dosud víme. Autor je přesvědčen, že umí mnohem víc, než chceme vědět.
Šestatřicet příběhů z lesů, luk, pastvin, rybníků a obcí Vysočiny je určeno výhradně pro čtenáře od osmi do sto osmi let, případně pro mladší či starší posluchače.

Jazyková korektura: Sylva Pospíchalová
Grafická úprava a příprava pro tisk: Oldřich Žaluda
Vytiskla: tiskárna GRASPO CZ, a.s.
Cena: 250 Kč
Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
ISBN 978-80-86382-60-9

Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina

Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Karel Malý

Společným cílem autorů knihy (Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Karel Malý) bylo podat laické veřejnosti obsáhlý výčet a charakteristiku geologicky zajímavých lokalit na území kraje Vysočina. Kniha je tak určena všem, kteří se zajímají o geologické vědy nebo chtějí poznávat přírodní bohatství Vysočiny.

Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava za finanční podpory kraje Vysočina.
Vytiskla: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.
Publikaci lze zakoupit v knihkupectvích nebo v Muzeu Vysočiny Jihlava, Cena: 240 Kč
ISBN 978-80-8638212-8

Jaký kroj, tak se stroj

Míla Brtník

Obrazová encyklopedie horáckých a podhoráckých krojů (České a Moravské Horácko a Podhorácko)

  • charakteristika Horácka a Podhorácka s mapkou
  • 18 oblastí tohoto regionu, typické kroje včetně fotografií
  • skřípácká muzika na Jihlavsku
  • životopis Míly Brtníka

Odborný konzultant: PhDr. Jiřina Langhammerová
Fotografie: Ing. Jiří Mašát a další

Vydalo: Muzeum Vysočiny v Jihlavě v roce 2007 za finanční účasti Ministerstva kultury ČR a kraje Vysočina
Cena: 250,- Kč
Vydavatelství a tiskárna: Astera G, Jihlava 2007

ISBN: 978-80-86382-06-7