vydávané publikace

Museum Factum

První číslo časopisu Museum Factum vydali muzejní pracovníci v roce 2010 jako občasník. Jeho cílem bylo informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o dění v muzeu. Od následujícího roku 2011 již vycházel jako čtvrtletník – ke konci měsíců března, června, září a prosince. Autory příspěvků v časopisu jsou pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava. Představují sbírkotvornou, vědeckou i prezentační práci muzejníků populární formou, zároveň informují o chystaných výstavách, přednáškách a akcích.

MK ČR E 19885
ISSN: 1805-0484 (tisk)
ISSN: 1805-0492 (on-line)

redakce
Pavel Bezděčka, Mgr. Ludmila Moržolová

Vydavatel a distributor:
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 899
e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz, morzolova@muzeum.ji.cz

archiv čísel

2023

Museum Factum 1/2023

Museum Factum 2/2023

2022

Museum Factum 1/2022

Museum Factum 2/2022

Museum Factum 3/3022

Museum Factum 4/2022

2021

Museum Factum 1/2021

Museum Factum 2/2021

Museum Factum 3/2021

Museum Factum 4/2021

2020

Museum Factum 1/2020

Museum Factum 2/2020

Museum Factum 3/2020

Museum Factum 4/2020

Museum Factum 2020 – mimořádné číslo

2019

Museum Factum 1/2019

Museum Factum 2/2019

Museum Factum 3/2019

Museum Factum 4/2019

2018

Museum Factum 1/2018

Museum Factum 2/2018

Museum Factum 3/2018

Museum Factum 4/2018

2017

Museum Factum 1/2017

Museum Factum 2/2017

Museum Factum 3/2017

Museum Factum 4/2017

2016

Museum Factum 1/2016

Museum Factum 2/2016

Museum Factum 3/2016

Museum Factum 4/2016

2015

Museum Factum 1/2015

Museum Factum 2/2015

Museum Factum 3/2015

Museum Factum 4/2015

2014

Museum Factum 1/2014

Museum Factum 2/2014

Museum Factum 3/2014

Museum Factum 4/2014

2013

Museum Factum 1/2013

Museum Factum 2/2013

Museum Factum 3/2013

Museum Factum 4/2013

2012

Museum Factum 1/2012

Museum Factum 2/2012

Museum Factum 3/2012

Museum Factum 4/2012

2011

Museum Factum 1/2011

Museum Factum 2/2011

Museum Factum 3/2011

Museum Factum 4/2011

2010

Museum Factum 2010