vydávané publikace

neperiodické publikace

Výběr z vydaných neperiodických publikací:

Svět středověkých her

Aleš Hoch (ed.)

Katalog výstavy konané v Muzeu Vysočiny Jihlava 5. 4. 2019-26. 6. 2019

Editor: Aleš Hoch
Autoři textů: Aleš Hoch, Jana Mazáčková, Jan Musil, Lenka Sedláčková
Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
Cena: 250 Kč
Tisk: CARTER RETROPLUS, s r.o.

ISBN 978-80-86382-64-7

Bajky a pohádky z Vysočiny

Text a ilustrace Pavel Bezděčka

Zvířátka i rostliny spolu mluví stejně jako my a také se jako my smějí. Umí toho mnohem víc, než o nich dosud víme. Autor je přesvědčen, že umí mnohem víc, než chceme vědět.
Šestatřicet příběhů z lesů, luk, pastvin, rybníků a obcí Vysočiny je určeno výhradně pro čtenáře od osmi do sto osmi let, případně pro mladší či starší posluchače.

Jazyková korektura: Sylva Pospíchalová
Grafická úprava a příprava pro tisk: Oldřich Žaluda
Vytiskla: tiskárna GRASPO CZ, a.s.
Cena: 250 Kč
Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
ISBN 978-80-86382-60-9

Průvodce po geologických zajímavostech Kraje Vysočina

Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Karel Malý

Společným cílem autorů knihy (Václav Vávra, Jindřich Štelcl, Karel Malý) bylo podat laické veřejnosti obsáhlý výčet a charakteristiku geologicky zajímavých lokalit na území kraje Vysočina. Kniha je tak určena všem, kteří se zajímají o geologické vědy nebo chtějí poznávat přírodní bohatství Vysočiny.

V úvodu kniha seznamuje s geologickou stavbou kraje Vysočina a po té podrobně přibližuje jednotlivé geologické oblasti. Čtivě popsaný charakter lokalit a pojednání o jednotlivých zajímavostech daného území doplňují barevné fotografie, mapky a podrobné popisky. Popisy lokalit jsou doplněny stručnou charakteristikou v angličtině. Kniha obsahuje i rejstřík, vysvětlivky odborných pojmů a rozsáhlý seznam literatury. Autoři kromě přírodních útvarů (např. Míchova skála, Dráteničky) zajímavým způsobem podávají výklad také o lokalitách ovlivněné lidskou činností, a to nejen současnou (např. lomy) ale i středověkou (těžbou stříbra a zlata).

Vydalo: Muzeum Vysočiny Jihlava za finanční podpory kraje Vysočina.
Vytiskla: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.
Publikaci lze zakoupit v knihkupectvích nebo v Muzeu Vysočiny Jihlava, cena 240 Kč
ISBN 978-80-8638212-8

Jaký kroj, tak se stroj

Míla Brtník

Obrazová encyklopedie horáckých a podhoráckých krojů (České a Moravské Horácko a Podhorácko)

  • charakteristika Horácka a Podhorácka s mapkou
  • 18 oblastí tohoto regionu, typické kroje včetně fotografií
  • skřípácká muzika na Jihlavsku
  • životopis Míly Brtníka

Odborný konzultant: PhDr. Jiřina Langhammerová
Fotografie: Ing. Jiří Mašát a další

Vydalo: Muzeum Vysočiny v Jihlavě v roce 2007 za finanční účasti Ministerstva kultury ČR a kraje Vysočina
Cena: 250,- Kč
Vydavatelství a tiskárna: Astera G, Jihlava 2007

ISBN: 978-80-86382-06-7